ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้บริการหลังการขาย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เวลาทำการ 02-3122345
นอกเวลาทำการ 086-3697855

อีเมล์แผนกบริการ
support@plentycomputer.com
สอบถามข้อมูลเชิงลึกและการแก้ปัญหา

อีเมล์แผนกเคลมสินค้า
service@plentycomputer.com
ติดตามสินค้าเคลมและความคืบหน้า